010-489 10 30

Huvudrubriker

Brottsofferjouren Örebro län

Att bli utsatt för brott är ofta omskakande och skrämmande. Brottsdrabbade befinner sig i en utsatt situation samtidigt som de måste orka ta itu med saker som att göra polisanmälan och kräva skadestånd. Att dessutom orka gå igenom en rättegång och möta gärningspersonen och dennes advokat i samma rum är tungt. Få människor orkar detta utan stöd. Därför finns brottsofferjourerna."

Brottsofferjouren Örebro län är en ideell förening med uppgift att erbjuda hjälp, stöd och vägledning till brottsoffer, vittnen och anhöriga till både brottsoffer och gärningspersoner.

 

Vår förening är politiskt och religiöst obunden. All kontakt med jouren är kostnadsfri och våra stödpersoner har avlagt tystnadslöfte. Är du i behov av stöd och hjälp vid en eventuell rättegång så finns det vittnesstödjare från oss vid Örebro tingsrätt.

 

Vi har lokaler i Hallsberg, Lindesberg, Karlskoga och Örebro för administration, utbildning och möten med hjälpsökande och samverkanspartners. Alla stödpersoner och vittnesstödspersoner får utbildning och är godkända av styrelsen. Stödpersonerna och vittnesstödspersonerna träffas regelbundet och utbyter erfarenheter samt deltar i årlig lokal och regional fortbildning.

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.