010-489 10 30

Brottsofferjouren satsar för att nå fler brottsdrabbade

På Internationella Brottsofferdagen den 22 februari går de tre brottsofferjourer som idag finns och verkar i Örebro län, Bergslagens-, Sydnärkes- och Örebro-Lekebergs brottsofferjourer, samman till en. Sammanslagningen är en satsning som Brottsofferjouren gör för att stärka kontinuiteten i verksamheten. Den nya organisationen kommer att heta, Brottsofferjouren Örebro län.

Genom denna sammanslagning kan vi erbjuda brottsoffer, vittnen och anhöriga ett mer riktat stöd. Detta genom att vi får tillgång till fler volontärer med olika erfarenheter och kompetenser. Vi kan satsa på att utbilda volontärer inom olika kompetensområden. Brottsofferjouren kommer genom detta kunna fördela sina resurser och fokusera på områden som information, rekrytering och utbildning av nya volontärer och därmed kunna finnas till hjälp och stöd för fler brottsdrabbade i länet.

Syftet med Internationella Brottsofferdagen, den 22 februari, är att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer, just därför tar vi avspark denna dag med vår nysatsning för att brottsdrabbade i Örebro län ska få den hjälp och det stöd som kan behövas.

Brottsofferjouren Örebro län är en ideell organisation som arbetar för brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Som brottsutsatt är det vanligt att man upplever sig ha hamnat i en krissituation. Då kan det kännas skönt att få prata med någon kunnig person om det man varit utsatt för eller få stöd i kontakten med polis, åklagare, domstol och övriga myndigheter som kan vara behövligt. Hos Brottsofferjouren kan du få hjälp med ersättnings- och skadeståndsfrågor, information om rättsprocessen och dess aktörer mm.

Brottsofferjouren Örebro län

e-post                info@orebrolan.boj.se
hemsida            www.orebrolan.boj.se
facebook          https://fb.me/brottsofferjourenorebrolan
 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.