010-489 10 30

Första ordinarie styrelse för Brottsofferjouren Örebro län

Nu har årsmötet för Brottsofferjouren i Örebro län bildat den första ordinarie styrelse för hela länet.

Valberedningen för Brottsofferjouren Örebro län har arbetat hårt och fått till en bred styrelse både geografiskt och kompetensmässigt. Nu ser vi fram emot nya möjligheter att utveckla vår verksamhet så att fler brottsdrabbade kan få den hjälp de behöver. 

Fredrik Mellqvist, vice generalsekreterare och vittnesstödsansvarig för Brottsofferjourerna deltog inför årsmötet och berättade om grundtanken med Brottsofferjourens verksamhet och vikten av att alla jourerna Sverige arbetar på lika sätt och har samma mål med verksamheten

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.