010-489 10 30

Ny interimsstyrelse

Under hösten 2017 tillsattes en interimsstyrelse för brottsofferjourerna i Örebro län

De tre brottsofferjourer som verkat i Örebro Län, Bergslagens Brottsofferjour, Sydnärkes Brottsofferjour och Örbro-Lekeberg Brottsofferjour, har under ett par års tid arbetat för att gå samman till en länsövergripande jour.

Syftet med sammanslagningen är att öka stabiliteten i jourverksamheten, få en mer enhetlig brottsofferverksamhet och en flexibare stödverksamhet. 

Interimstyrelse ska fram till den 31/-17 arbeta paralellt med de tre befintliga jourerna och den 1/1-18 träder interimstyrelsen in och helt ut ersätter de tre befintliga styrelserna fram till i mitten av mars -18 då en ny styrelse för Brottsofferjouren i Örbro län bildas. 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.