010-489 10 30

Utbildning om barn och unga för jourerna

Ida och Karolina från Brottsofferjouren Örebro län deltog i utbildningen där målet var att forma den stödmodell Brottsofferjouren vill ha för barn och unga. Det var en konferens med mycket fokus på gemensamt arbete, både i mindre grupper och i helgrupp.

 

Hur ska vi prata med barn?

Under konferensens första dag var fokus på hur vi som organisation ska tänka kring och genomföra bra möten med barn och unga. Utgångpunkterna togs bland annat i forskning om och erfarenheter från arbete med hur vi ser på barn, barnets perspektiv, barnrättsperspektivet och barnperspektiv.

Psykolog Guhn Godani utbildade deltagarna i hur man pratar med barn och unga i svåra situationer. Med en tydlig utgångspunkt i barnet byggde Guhn vidare på den grund som lagts under under första dagens gruppdiskussioner och redovisningar.

Deltagarna fick mer kunskap om hur barn och unga som varit med om svåra situationer kan reagera, vad de behöver och hur vi som organisation kan hjälpa dem.

Sammanställning till jourerna

Under våren ska materialet som kursdeltagarna tog fram sammanställas och tas vidare för att senare under året kunna spridas till jourer som vill ta arbetet med barn och unga framåt

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.