010-489 10 30

Huvudrubriker

Åtal

Åklagaren sänder in en stämningsansökan till tingsrätten och i den beskrivs kortfattat den händelse som anses utgöra brott och också vilket eller vilka brott som den misstänkte gjort sig skyldig till. I stämningsansökan nämner åklagaren vilka bevis som åberopas. Bevisen kan vara vittnesförhör, rättsintyg eller annan teknisk bevisning som hjälper till att styrka åtalet. Som målsägande får du också information om att åtal har väckts och att det kommer att bli en rättegång.

 

Åklagaren kan också komma fram till att förundersökningen ska läggas ned eftersom man kanske saknar spaningsuppslag eller en misstänkt. Det går inte att binda någon till brottet helt enkelt. Åklagaren kan också anse att bevisen inte räcker till för att styrka att ett brott begåtts och väljer därför att inte väcka åtal.

När en målsägande får besked om att åtal inte kommer att väckas eller att förundersökningen läggs ned kan det kännas som att åklagaren inte tror på en. Det är då viktigt att komma ihåg att en nedlagd förundersökning alltid kan tas upp igen om det skulle dyka upp nya bevis eller omständigheter. Det är bättre att lägga ned en förundersökning än att väcka åtal med svaga bevis som kanske leder till att en skyldig person frikänns helt. Om åtal inte väcks kvarstår möjligheten att väcka åtal den dag det finns nya bevis som är tillräckliga för att det ska finnas en rimlig tro om att åtal leder till fällande dom.

 

I vissa fall kan målsäganden tycka att bevisen är tillräckliga även om åklagaren inte tycker det. Målsägande kanske anser att åklagaren borde väcka åtal på de grunder som finns.

 

Målsäganden kan då begära att åklagaren omprövar sitt beslut. Om så inte sker kan målsäganden begära att beslutet överprövas av en annan åklagare. En överprövning kan leda till att den åklagare som granskar ärendet på nytt kommer fram till att åtal ska väckas på det underlag som finns.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.