010-489 10 30

Huvudrubriker

Dom och Straff

Dom meddelas efter överläggning mellan domare och nämndemän. I domen framgår om den misstänkte fälls, vad för straff denne då får och om brottsoffret får skadestånd. Kanske frias den misstänkte.

 

Domen kan överklagas inom 3 veckor. Sedan blir domen offentlig och ska verkställas.

Det finns en rad olika straff eller påföljder som det kallas för inom juridiken. Det kan vara allt från ett bötesstraff till ett långvarigt frihetsberövande. Naturligtvis beror påföljden på vilket brott den dömde gjort sig skyldig till och rätten bedömer också straffvärdet på ett brott.

 

Straffvärdet ökar ju grövre eller råare ett brott anses vara och försvårande omständigheter ökar också straffvärdet för ett brott. När påföljden bestäms sker även en bedömning utifrån den dömdes situation och eventuellt tidigare brottslighet och också återfallande i likartad brottslighet.

De påföljder som finns är böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, sluten ungdomsvård och överlämnande till särskild vård. Ett straff kan även kombineras med samhällstjänst och kontraktsvård.

 

Du har rätt att få veta var den misstänkte är under strafftiden. Du har rätt att få skydd om det behövs.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.