010-489 10 30

Huvudrubriker

Polisanmälan

Många undrar vad som händer efter en polisanmälan. En lika viktig fråga kan vara vad som händer om brottet inte polisanmäls av dig eller någon annan. 

En polisanmälan är ofta nödvändig för att du ska kunna ta tillvara dina rättigheter och få skydd. Både försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten kräver i regel en polisanmälan för att pröva frågan om ersätting för skador till följd av brott.

Om du utsatts för ett brott bör du därför så snart som möjligt anmäla det till polisen. Det kan du göra på närmaste polisstation, via telefon 114 14 eller på polisens webbplats www.polisen.se. Om brottet är pågående ska man ringa 112. 

Med anmälan som underlag belsutar polisen eller åklagaren om en förundersökning ska inledas. 

Polis och åklagare kan i de flesta fall ge dig den information du behöver. De är i korthet skyldiga att informera dig om bland annat:

- möjligheten att få skadestånd och brottsskadeersättning 

- möjligheterna till rättshjälp och rådgivning

- förundersökning inte inleds eller läggs ned och om åtal väcks eller inte, om du så önskar.

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.