010-489 10 30

Huvudrubriker

Att vara stödperson eller vittnesstöd

Att vara volontär i form av stödperson eller vittnesstöd hos oss på brottsofferjouren ger dig som medmänniska en mycket meningsfull och viktig uppgift. Uppdraget som stödperson är både spännande, lärorikt och meriterande. Stödpersoner erbjuds fortlöpande utbildning och handledning.

Väljer du att bli volontär hos oss finns det saker som du, förutom avslutad utbildning, måste uppfylla innan du kan börja jobba som ideell brottsofferstödjare hos oss. Du ska ha fyllt 18 år och ha en positiv människosyn. Vara psykiskt stabi, en god lyssnare och ha en förmåga att visa empati. Då vår verksamhet går ut på att ge medmänskligt stöd är det den personliga lämpligheten vi tittar främst på när det kommer nya medarbetare. 

 

Så här går utbildningen till

Utbildningen är framtagen av Brottsofferjourern Sverige och är likvärdig över hela landet och hålls i studiecirkelform, däremot skiljer sig utförandet åt lite beroende på vilken brottsofferjour som håller i den. Vi på Brottsofferjouren i Örebro län förlägger utbildningen under vardagar, en heldag och fem tillfällen under em/kväll. Utöver detta bör du närvara på en tingsrättsförhandling och gå bredvid en erfaren stödperson/vittnesstöd för att lära mer om uppdraget.
 

Vi håller vanligtvis två utbildningar varje år. Är du är intresserad av att börja jobba ideellt hos oss så kan vår samordnare svara på när nästa utbildning planerar att hållas.

 

Utbildningen är helt kostnadsfri.

Under kursen får man information om Brottsofferjouren och hur det fungerar att vara stödperson. Andra exempel på vad som ingår är samtal och bemötande, brottsoffers reaktioner, hur brottsmålsprocessen går till, det vill säga från anmälan till rättegång mm. Allt detta varvas med diskussioner. Diskussionerna är viktiga eftersom det ofta är genom dessa man själv kommer till insikt om sina egna funderingar, frågor och de egna fördomarna vi alla mer eller mindre bär på.
 

Efter att kursen är klar går du bredvid en erfaren stödperson eller vittnesstöd får möjlihet att se hur de planerar och bemöter brottsutsatta människor.

 

När du gått kursen och är klar med din praktikdel bokas det in ett personligt möte med vår samordnare och en styrelseledamot, som har ansvar för de ideella medarberarna, Under mötet godkänns du av den lokala styrelsen genom ett styrelsebeslut. Under detta samtal får du lämna in ett utdrag ur belastningsregistret, bra om du beställer det redan i början av kursen. I samband med den här intervjun får man också skriva under ett tysthetslöfte. Det är inte juridiskt bindande som tystnadsplikt, utan ett etiskt löfte. Om man på något sätt bryter det löftet kommer man bli avstängd från sina uppgifter inom Brottsofferjouren med omedelbar verkan. När det är gjort utfärdar Brottsofferjouren Sverige ett stödpersons- eller vittnesstödsbevis samt ett utbildningsdiplom till var och en av våra nya medarbetare.

 

Månadsmöten

En gång varannan månad håller vi månadsmöte. De här träffarna kan ses som ett tillfälle att både umgås med de andra i gruppen samt att få en möjlighet att byta erfarenheter med varandra. Kanske har man frågor om hur andra gjort i vissa situationer, eller kanske vill man dela med sig av något speciellt som man tror att även andra kan ha nytta av. Det är viktigt att man deltar så ofta som möjligt på dessa möten men skulle man av någon anledning inte kunna komma vid ett tillfälle så finns minnesanteckningarna på vårt gemensamma intranät.

 

Fortbildning

Brottsofferjouren anordna fortbildningar kontinueligt i aktuella ämnen. Hur dessa ser ut och vad de handlar om kan vara lite olika. Som stödperson/vittnesstöd hos oss på Brottsofferjouren bör du vara närvarande vid de tillfällen jouren erbjuder fortbildning

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.