Vittnets viktiga roll

Har du sett eller hört ett brott ske, eller vet något som är viktigt kring brottet? I så fall är du ett vittne. Vittnen är viktiga och kan vara avgörande för om ett brott klaras upp eller inte. Brottsofferjouren erbjuder stöd till vittnen, brottsoffer (målsägande) och deras anhöriga före, under och efter en rättsprocess.

Att bevittna ett brott kan många gånger kännas väldigt svårt. Oavsett om du ska vittna i en rättegång eller inte så kan du behöva prata med någon om det du upplevt. Brottsofferjouren ger stöd och information via telefon eller inbokade möten. Kontakten med oss är alltid kostnadsfri och du kan stöd och hjälp även om du inte gjort en polisanmälan.

Som vittne är du en oerhört viktigt länk i rättsprocessen och hela vårt samhälle är mycket tacksam för att du berättar om vad du sett eller hört vid ett brott!

Telefonnummer: 010-489 10 30 alt. 072-550 07 34
E-post: vittnesstod@orebrolan.boj.se