010-489 10 30

Vi söker volontärer!

Stöd som ger kraft

När man utsatts för brott behöver man få tid och plats att berätta om sin situation. Bli sedd, hörd och trodd. Man behöver få sätta egna ord på vad som hänt för att själv förstå det och man behöver ofta först förstå vad som hände konkret för att därefter förmå sig till att hantera sina känslor och tankar.

Inledningsvis, när man drabbas av brott, tar man ofta till olika överlevnadsstrategier. Ibland genom att dra sig undan och bara stänga ute allt runt omkring. Under en kort tid kan det vara nödvändigt för att sedan orka med att inse vad som hänt.

Många människor som utsatts för brott skuldbelägger sig själva trots att det självklart aldrig är den utsattes fel. Men ångerfulla uttalanden som att ”jag borde inte gått den vägen” "jag visste ju att jag inte skulle..." är även ett sätt återfå kontrollen över tillvaron igen. ”Om jag lär mig går rätt väg behöver det inte hända igen”, är nästa tankeled. Den som drabbats av brott få tid på sig att reagera och hantera situationen för att kunna gå vidare.

Efter en tid kanske inte familj, vänner och arbetskamrater kan ge den uppmärksamhet och stöd som den brottsdrabbade behöver. Det är ofta bra att få tala med någon som klarar av att lyssna på den utsattes villkor ex. med en medmänniska från Brottsofferjouren. Som självvalt lyssnar, bekräftar och ställer upp på den utsattes villkor och berättelse den tid det behövs. Uppmuntra att den som utsatts återtar vardagliga rutiner. Och berätta om krisförloppet och hur vägen till att gå vidare kan te sig.

Stödpersonen kan ge råd och vägledning och hjälpa till med praktiska bekymmer som uppkommer och hen kan hjälpa vidare till andra hjälpinstanser och se till att den utsatte tar kontakterna. Det är i första hand den utsatte själv ska agera. Stödpersonen ska inte ta över det som ska göras, utan ge "hjälp till självhjälp". Detta är nödvändigt för att hen ska återfå handlingskraft och självkänsla.


Informationsbehovet är ofta stort när man drabbas av brott. Den som drabbats av brott har ofta tappat kontrollen över sin livssituation och kastas inte sällan in i ännu en okänd situation; rättsprocessen. Då kan det vara skönt att en utomstående ser till att den information man får är begriplig och kontinuerlig och hjälper till att klara ut begreppen. Brottsofferjourernas stödpersoner och vittnesstöd ägnar stor del av sin tid åt att informera, förklara och se till att ta reda på olika information som är behövlig för den utsatte.

Det kostar inget att få hjälp av en stödperson från Brottsofferjouren. Stödpersonerna är ideella personer som valt att engagera sig. De har avgett tystnadslöfte. De har alla fått utbildning för sin uppgift. Du kan ringa, träffa eller maila din stödperson efter överenskommelse.

Våra Sponsorer

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.