Ditt stöd gör skillnad!

Brottsofferjouren är en ideell organisation och vår verksamhet är helt beroende av de medel vi får och att människor engagerar sig ideellt. Du kan bidra till Brottsofferjourens arbete på olika sätt. Alla kan inte engagera sig aktivt men det finns möjlighet att ändå vara med och bidra till att brottsutsatta får hjälp och stöd.

Genom en gåva hjälper du oss fortsätta ge stöd och hjälp till utsatta.

Under pandemin när samhället stängde ner och barn, kvinnor och andra utsatta grupper hamnade i isolering i hemmet var kontakten med Brottsofferjouren ibland den enda tryggheten. Många av dessa barn, kvinnor och även äldre lever fortfarande under svåra förhållanden, med missbruk, våld och ensamhet och de behöver fortsatt vårt stöd och vår hjälp.

Vi behöver alla hjälpas åt oss att ge fler möjlighet att prata med någon som verkligen lyssnar när det behövs.

Hjärta

Ge en gåva

Inbetalningen sker enklast på vår Swish eller Bankgironummer
Swish: 123 289 48 30 
Bankgironr 540-1195. 
Ange att betalningen avser en gåva samt att skriva ditt namn och adress så att vi får möjlighet att tacka för ditt bidrag.