Att bli utsatt för ett brott kan vara svårt att hantera och innebära stora påfrestningar.

Brottsofferjouren Örebro län är en ideell förening med uppgift att erbjuda hjälp, stöd och vägledning till brottsutsatta, vittnen och anhöriga, anhöriga till både brottsutsatta och gärningspersoner.

Vi är politiskt och religiöst obunden. All kontakt med jouren är kostnadsfri, du kan vara anonym i kontakten med oss och våra stödjare har avlagt tystnadslöfte.

Är du i behov av stöd och hjälp vid en eventuell rättegång har vi stödjare vid Örebro tingsrätt.

Vi erbjuder:

  • Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår.
  • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
  • Stöd vid eventuell rättegång.
  • Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.


Vi har lokaler i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och Örebro för administration, utbildning och möten med hjälpsökande och samverkanspartners. Alla våra stödjare har fått utbildning och är godkända av styrelsen.

Vill du veta mer om oss eller är intresserad av att arbeta ideellt eller stödja oss på annat sätt är du välkommen att kontakta oss på info@orebrolan.boj.se eller 010-489 10 30.