Företagssponsring

Ekonomiskt är vi helt beroende av välviljan hos samhällets aktörer. Ett sätt för företag att stödja vår verksamhet är sponsring. Detta sker genom att företaget i utbyte mot ett bidrag i pengar eller i form av varor och tjänster erbjuds olika former av PR från vår sida. Det kan till exempel vara fråga om ett diplom, en logotype på hemsidan eller ett omnämnande i vår verksamhetsberättelse.

Om ditt företag är intresserat av att stödja oss i vår strävan att ge hjälp och stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga i Örebro län, är du välkommen att höra av dig för att diskutera formerna för sponsringen.

E-post: info@orebrolan.boj.se
Telefon: 010-489 10 30 alt. 072-550 07 56