Våra kontor

Brottsofferjouren Örebro län har fyra kontor i länet, i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och Örebro.

Kontoren i Karlskoga och Örebro är bemannade av våra samordnare och av våra volontärer. Kontoren i Hallsberg och Lindesberg bemannas enbart av våra volontärer.

Alla besök hos oss bör bokas via telefon innan besök.

Våra lokaler finns på:

V Storgatan 15 i Hallsberg

Centralplan 7, 691 32 Karlskoga (postadress)

Kungsgatan 37B i Lindesberg

Järnvägsgatan 16a i Örebro