Våra stödjare i den domstolsbaserade verksamheten hjälper dig som ska vara med på en rättegång vid Örebro tingsrätt som vittne, målsägare, familjemedlem eller vän, med information om domstolsförhandlingen samt lämnar upplysningar om andra praktiska frågor. 

Stödjaren finns på plats i den allmänna delen på tingsrätten och finns tillgänglig före och efter huvudförhandling.  På tingsrätten finns ett särskilt vittnesstödrum där målsäganden och vittnen kan sitta medans de väntar. 

Om du vill veta mer om hur en rättegång går till eller vill säkerställa att stödjaren finns på plats om du vill ha vårt stöd/hjälp inför och under rättegången, kan du kontakta vår samordnare för stöd i domstol i förväg.

Telefonnummer: 010-489 10 30 alt. 072-550 07 34
E-post: stod.domstol@orebrolan.boj.se

Brottsofferjourens volontärer samt all personal har avgett ett tystnadslöfte.