Bli medlem hos oss

Alla har inte tiden att hjälpa till praktiskt men som medlem hos oss så gör du betydande skillnad för dem som drabbas av brott.

Som medlem i Brottsofferjouren Örebro län ger du ett mycket viktigt bidrag till vår verksamhet som gör stor skillnad för vår möjlighet att hjälpa och arbeta förebyggande.
Du har som medlem möjlighet att påverka verksamhetens målriktning.

Vår tidning ”Brottsoffer” som ges ut av Brottsofferjouren Sverige med fyra nummer om året ingår i medlemskapet och dessutom får du våra nyhetsbrev där du kan läsa om vad vi i Brottsofferjouren Örebro län arbetar med just nu.

Medlemsavgiften för år 2023 är:

  • 200 kronor för privatperson
  • 600 kronor för organisationer och företag

    Ange att betalningen avser medlemsavgift. Glöm inte att skriva ditt namn, din adress och din mejladress