Vi hjälper dig!

Att bli utsatt för ett brott, se ett brott hända eller vara anhörig till någon som drabbats eller utsatt någon för brott kan vara mycket svårt och det påverkar alla personer olika. Hur du reagerar kan bero på vilket brott du varit utsatt för, vad du har för erfarenheter sedan tidigare eller vilket stöd man har av sin omgivning. Vanliga reaktioner som kan komma efter att ha blivit utsatt för brott är till exempel:

     • oro och rastlöshet

     • orkeslöshet

     • rädsla och panik

     • nedstämdhet

     • irritation

     • misstänksamhet

​Det är inte ovanligt att uppleva overklighetskänslor och ifrågasätta om brottet verkligen hänt, och om det var så allvarligt. Man kan även känna skuld över att ha blivit utsatt och beskylla sig själv över händelsen. Detta då det är en vanlig strategi för att återskapa kontroll över framtiden. Vi tar alla brott på fullaste allvar och att det självklart aldrig är den som utsatts fel. 

På Brottsofferjouren har vi stödjare som är utbildade i att möta människor efter att ha blivit utsatta för brott, sett ett brott hända eller är anhörig. Stödjarna är inlyssnande medmänniskor som kan hjälpa till med att ge medmänskligt stöd, praktisk hjälp och vägledning genom rättsprocessen. Stödjaren kan även vara med dig som stöd under förhör hos polisen, gå med dig på ett studiebesök på tingsrätten eller vara med som ett stöd när det är dags för den rättegång du är kallad till.

Stödjarna har ett etiskt tystnadslöfte, vilket betyder att löftet visserligen inte är juridiskt bindande, men tas med lika stort allvar som om det vore juridiskt bindande. 

Önskar du kontakt med en stödjare, ring eller mejla oss.

Telefonnummer: 010-489 10 30
E-post: info@orebrolan.boj.se