Organisation för Brottsofferjouren Örebro län

Styrelsen verkställer årsmötets beslut och leder föreningens arbete mellan årsmötena och består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare sex ordinarie ledamöter och två ersättare, se nedan.

Styrelsen väljs under årsmötet som äger rum i mars varje år. Nuvarande styrelse valdes under årsmötet den 1 mars 2023.

Styrelsen ansvarar för jourens verksamhet och ekonomi.
• Arbetar på uppdrag av medlemmarna.
• Ansvarar för verkställandet av årsmötesbeslut och beslut från föreningsmöten.
• Har arbetsgivaransvar för de anställda
• Styrelsemöten ca 8 gånger/år
• Arbetsutskottet träffas däremellan när så behövs

Ordförande:
Margareta Borg, Örebro

Vice ordförande:
Astrid Regnér, Örebro

Till ordinarie ledamöter i styrelsen, valdes följande:
Ida Larsson, Örebro
Johan Franzén, Örebro
Ann-Marie Wulfstrand Byhlin, Örebro
Yvonne Hagström, Örebro
Anne Majakari, Örebro

Revisorer
Kennet Andersson, Örebro
Conny Bohman, Mullhyttan

Arbetsutskott
Margareta Borg, ordförande
Astrid Regnér, vice ordförande

Adjungerade till arbetsutskottet
Ingela Wistedt, Verksamhetsledare

Valberedning
Göran Persson, Karlskoga
Marie-Louise Lindberg, Örebro