Organisation

Organisation för Brottsofferjouren Örebro län

Styrelsen verkställer årsmötets beslut och leder föreningens arbete mellan årsmötena och består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare sex ordinarie ledamöter och två ersättare, se nedan.

Styrelsen väljs under årsmötet som äger rum i mars varje år. Nuvarande styrelse valdes under årsmötet den 16 mars 2022.

Styrelsen ansvarar för jourens verksamhet och ekonomi.
• Arbetar på uppdrag av medlemmarna.
• Ansvarar för verkställandet av årsmötesbeslut och beslut från föreningsmöten.
• Har arbetsgivaransvar för de anställda
• Styrelsemöten ca 8 gånger/år
• Arbetsutskottet träffas däremellan när så behövs

Ordförande:
Margareta Borg, Örebro

Vice ordförande:
Astrid Regnér, Örebro

Till ordinarie ledamöter i styrelsen, valdes följande:
Elisabet Ekestubbe, Kumla
Lena Wallenbro, Kumla
Elisabet Håkansson, Nora
Helena Larserö, Kumla
Ida Larsson, Örebro
Ove Petersson, Örebro
Linnea Mårtegård, Örebro

Revisorer
Ordinarie 

Kennet Andersson, Örebro
Christian Liljenhed, Kumla
Ersättare
Conny Bohman, Mullhyttan

Arbetsutskott
Margareta Borg, ordförande
Astrid Regnér, vice ordförande

Adjungerade till arbetsutskottet
Ingela Wistedt, samordnare
Helena Band, samordnare
Tilda Blick, samordnare

Valberedning
Matz Ericson, Karlskoga