Internationella Brottsofferdagen

Varje år uppmärksammas den Internationella brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari. Goda människors tystnad. En god idé sprider sig!

Initiativet till Internationella Brottsofferdagen togs av Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas riksförbund (idag Brottsofferjouren Sverige), 1989. Datumet den 22 februari valdes för att det skulle vara mörkt vid ljusmanifestationen som hölls för att uppmärksamma de brottsutsattas situation. Idén spreds sedan vidare till andra länder där dagen nu också uppmärksammas.

Alla kan bli utsatta för brott. Ibland är brottet direkt riktat till dig som person men många gånger råkar du bara vara på fel plats vid fel tid.

Att bli utsatt för brott kan många gånger göra att livet inte riktigt blir det samma igen, det finns ett före och ett efter. Rädslan gör entré i livet. Brottet spelas, upp om och om igen, som en gammal skiva som hakat upp sig – känslan och kroppen reagerar varje gång. Gärningspersonen går vidare med sitt liv medan den brottsutsatta ofta lägger sitt liv på sparlåga.

Det är många gånger svårt att gå vidare efter svåra händelser som man har varit med om, men det är möjligt med tiden att göra dem mer neutrala.

På den Internationella #Brottsofferdagen 2021 uppmärksammar vi dagen genom att sprida kunskap om vad vi kan hjälpa till med för att just du som blivit utsatt för brott, du som sett ett brott hända eller du som är närstående till någon brottsutsatt lättare ska kunna hitta tillbaka och att minnena blir lättare att bära.

Under föregående och in i denna vecka har vi fönsterskyltar i våra stads och länsbussar i Örebro län för att sprida budskapet att hjälp finns om du blivit brottsutsatt!