Ny grundutbildning

Denna termins grundutbildning för nya volontärer har precis startat upp. Det har inför utbildningens start funnits ett stort intresse av att bli volontär hos oss och vi valt ut femton deltagare av dem som sökt till detta utbildningstillfälle.

Ett volontäruppdrag inom Brottsofferjouren är spännande, lärorikt och meriterande. Alla volontärer erbjuds efter grundutbildningen fortlöpande utbildning och handledning.

Trycket på vår verksamhet är stort därför söker vi kontinuerligt de som har intresse av att bli volontär och som kan avsätta tid både för volontärskapet och utbildningen. Som volontär i Brottsofferjouren ger du medmänskligt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga, anhöriga till både brottsoffer, vittnen och gärningspersoner. Att engagera sig som volontär på Brottsofferjouren görs oftast i två olika former, som stödperson och som vittnesstöd men kan även ex. vara datasupport eller uppdrag att söka sponsorer.