Internationella Brottsofferdagen den 22 februari 2022

Varje år uppmärksammas den Internationella brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer och naturligtvis är vi en av dem. Vi på Brottsofferjouren Örebro län uppmärksammar årets Brottsofferdag genom att sprida kunskap om vad vi kan ge för stöd och hjälp till dem som blivit utsatta för brott, sett ett brott hända eller är närstående […]

Varje år uppmärksammas den Internationella brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer och naturligtvis är vi en av dem.

Vi på Brottsofferjouren Örebro län uppmärksammar årets Brottsofferdag genom att sprida kunskap om vad vi kan ge för stöd och hjälp till dem som blivit utsatta för brott, sett ett brott hända eller är närstående till någon som drabbats.

Under dagen finns vi med information på Marieberg mellan kl. 15- 19.00 och i entréerna på Karlskoga och Lindesbergs lasarett där vi även bjuder på fika.

Initiativet till Internationella Brottsofferdagen togs av Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas riksförbund (idag Brottsofferjouren Sverige), 1989. Datumet den 22 februari valdes för att det skulle vara mörkt vid ljusmanifestationen som hölls för att uppmärksamma de brottsutsattas situation. Idén spreds sedan vidare till andra länder där dagen nu också uppmärksammas.